Om Kitas gymnasium


Redaktör och ansvarig utgivare: Jonn Lantz, info(a)jlx.se, 031-825218, 0737-210332

Från en anonym som arbetat på Kitas

Babak avskedas/stängs av abrupt i april 2009. En anonym som jobbat på Kitas vittnar om följande

Det har varit två kaotiska veckor på jobbet. En lärare har fått gå och det sprids en del rykten om honom till anställda och även till elever. Dessa rykten kommer främst från familjen Seher men även från ett par lärare som står dem nära. Det tråkiga med situationen är att en del elever som inte känner personen har börjat att tro på detta och detta gäller även några lärare.

Personen i fråga har ofta ställt upp för oss lärare och elever när det har behövts. På grund av detta har han hamnat i konflikter med familjen [ledningen]. Han är även frispråkig och vågar stå för det han tycker och säger samt mycket omtyckt bland många elever, både som lärare och privatperson.”

Följande har vår anonyma källa fått veta av elever som varit närvarande. Han nämner även att eleverna har stor anledning att vara försiktiga, för att inte riskera betygen, och vill vara anonyma. 

Veckan innan han [Babak] fick gå skedde två händelser som väl beskriver hur obekväm han var för familjen, och främst för Michael Seher.
I mitten av veckan delade läraren datasal med Michael. I salen satt även två killar i 3:an som spelade fotbollsspel. Michael ställde sig bredvid killarna och kommenterade spelet , som han tyckte var roligt. I samma sal satt en tjej, också elev i 3:an, och pluggade. När hon var klar med sitt arbete var hon tydligen inne på facebook, vilket Michael ser. Hon får sig en tillsägelse från honom och lämnar datasalen mycket upprörd. I köket på plan 2 träffar hon vår lärare och berättar vad som hänt. Han tycker att det är konstigt att Michael har hoppat på henne men inte vågat ta samma diskussion med killarna. Han söker sedan upp Michael och konfronterar honom med detta och poängterar att det är fegt av honom att ge sig på en tjej men inte våga konfrontera två killar (som använt datorerna till lika “onyttiga” saker).

Nästa händelse skedde på fredagen i ett lärarrum. En lärare blev utskälld och hotad med uppsägning angående en resa till Danmark av Carita. Vår lärare befann sig samma rum och av det jag har hört ställde han upp för kollegan och försvarade henne, i en häftig diskussion med Carita. Läraren blev senare även hotad med uppsägning av Michael - om hon åkte till Danmark (en klassresa ordnad av eleverna). Även vid detta tillfälle ställde han upp för henne och stöttade henne efteråt.” 

Efter detta avskedas Babak. Ledningens förklaring är att han hotat Michael och att de stängt av honom från arbetet och polisanmält honom.
Samma dag får läraren som ville åka till Danmark besked att hon visst får åka med eleverna på resan. 

Som vanligt (exakt samma sak hände 2007 när 3 lärare fick gå) sprider ledningen rykten om de som just fått lämna skolan:

Det tråkiga är att ledningen sprider rykten om honom samtidigt som han själv inte kan försvara sig. Jag vet att många elever har kontaktat honom och frågat om vad som har hänt men det enda svar de får av honom är att han inte kan kommentera något om skolan [pga processen med facket]. Jag har själv inte kontaktat honom, vilket jag har mycket dåligt samvete för.”

Slutligen påverkas naturligtvis undervisningen av att läare sparkas för att de är obekväma. Babak var klassföreståndare för 2 klasser, som dessutom skall ta studenten snart:

“Under de två senaste åren har han haft en del diskussioner med ledningen om dessa klassers situation angående schema, läroböcker, kurser m.m. Under tiden har han halvt på skämt och halvt på allvar sagt att han får nog lugna ner sig om han ska få uppleva studenten med sina elever.” 

Vårt anonyma vittne hör av sig en gang till, och vill helst inte framträda som anställd. Anledningen är att:

“Det finns stora chanser att familjen startar en häxjakt på lärare i skolan om det står att en anonym anställd har skickat meddelandet. Vi har redan blivit utfrågade av ledningen under veckan och det har inte varit roligt.”

Kommentarer (mejla kommentarer till omkitas(a)jlx.se)

Anonym kommentar:

Det var inte Michel som sa till eleven att stänga ned utan Peter Sundberg. Detta sa eleven sen till Babak, men sen är det okänt vad som hände. Babak skrattade tydligen mest åt saken. Det vart på våning ett det hände. Babak berättade för eleven att Peter hade pratat med några killar innan och att han hade haft kul åt deras fotbollsspel. Eleven satt tyst och snällt i datasalen efter att ha kommit tre timmar tidigt till skolan och inte hade möjlighet att åka hem. Dessutom fanns mer än nog platser för hans 10 elever i datasalen (med rum för minst 25).