Om Kitas gymnasium


Redaktör och ansvarig utgivare: Jonn Lantz, info(a)jlx.se, 031-825218, 0737-210332

Osäkra kurser

(bidrag från Arne, fd. lärare)

Angående att undervisningen bara ställs in utan att man lämnar spår efter
sig i form av planerings- och beslutsdokument*:
Frisörerna åk 3 får inte ut sina gesällbrev pga att man "sparat" in på
lektioner och lärare. Man sökte hos Skolverket om att få ett 4e år, men
Verket sa nej. Alltså eleverna får inte sin utbildning.

Samma sak med AF, affärsprogrammet. Några praktikplatser som utlovats i
utlandet eller hemma på nivån ekonomifunktioner (alltså ej på Miljöpartiet,
eller disken på en restaurang) finns inte planerade och har aldrig planerats.
Däremot har Carita gått ut och sagt att det är Arnes fel att praktikplatserna
strular, därför att hon har lovat platser till utbildningen. Skolan har inte
lovat några platser. Platsern bör ju rimligen vara i paritet med
utbildningens innehåll.
Det finns en bilaga "2" till beslutet från Skolverket som beskriver hela det
sökta upplägget. Måste hämts ut. Beslutet från Skolverket ex bilagan kan jag
skicka.

Nu är all ekonomiutbildning i praktiken inställd**. Åk2 har fått reda på att
det blir fler timmar sista året. Tro det den som vill. Slutar det som för
frisörerna?

* Detta är inget ovanligt. En i familjen kan "hoppa in" som extralärare vid behov. Helt generellt så datummärks sällan dokument på skolan, så att dessa kan ersättas med nya vid behov. Reds anm.

** Ett antal elever (större delen av klassen) skall enligt en annan källa ha sökt sig till en annan skola, Hvitfeldtska, som tydligen beslutar om detta i dagarna. Gränsen skall tydligen vara 20 elever, dvs flyttar 20 elever tar Hvitfeldtska över klassen. Reds anm.

Kommentarer (mejla kommentarer till omkitas(a)jlx.se)

19/5 från anonym:

Allt stämmer, kitas affärsklass skall byta till hvitfeldska eller engelska gymnasiet. ALLA i klassen har tröttnat på ekonomi rektorn (nina) s taskiga attityd, hon har sagt flera gånger till olika elever flera gånger och bett dem byta skola, hon har även sagt att en elev var efterbliven. När hon fick reda på att det blev så stark reaktion i hela klassen så bad hon om ursäkt.
Klassens upplägg har gjort att dem har missat flera kurser dom skulle haft i ettan och tvåan som dem fortfarande inte har haft, ca 3-4 kurser ryktas det om.
Klassen har även börjat med företagsekonomi B som de starta hösten åk 2 2008, och med tanke på deras lärare Andrers H har klassen tydligen inte börjat med något och inte lärt sig något på hela kursen som skall avslutas om 3 veckor.
Arne tog över klassens företagsekonomi för anders inte klarade det, han hade lagt upp en plan så klassen skulle klara kursen men vad hände då? jo han fick avgå och ny "lärare" Branco har hoppat in och sen arne slutade har klassen bara haft den nya läraren 2 gånger :S
Så affärsklassen säger byebye till kitas och tack för att ha förstört deras gymnasie tid under 2 år.

1 juni från anonym elev "med viss insyn":

För de elever som byter till Hvitfeldtska är det hela klart. Vågar även nästan lova att det kommer att flytta ett antal elever från AF2 till Engelska Gymnasiet (runt 11), samt att ett fåtal elever (runt 5) stannar kvar på Kitas. Hur gör Kitas då? Att driva en klass på fem personer kan bli intressant. Nåja, Kitas hittar alltid ett sätt att lösa saker, sen att lösningarna allt som oftast är helt åt helvete bryr de sig inte om.

Sammanlagt blir det 17 st elever som byter från Kitas till Affärsprogrammet på Hvitfeldtska och där bildar en helt egen klass. Hvitfeldtska kommer att utforma ett nytt, för bara den nya klassen under det sista året, Affärsprogram med delvis samma upplägg som Kitas. Alltså ett specialutformat Samhällsprogram och inte ett dito Handelsprogram som Hvitfeldtskas Affärsprogram baseras på.