Om Kitas gymnasium


Redaktör och ansvarig utgivare: Jonn Lantz, info(a)jlx.se, 031-825218, 0737-210332

Bloggen som släcktes

av Jonn Lantz

Våren 2009 skrev en anonym elev kritiska kommentarer om Kitas gymnasium under pseudonymen Kan Kitas. Det exakta innehållet är okänt för redaktionen, men eftersom eleverna är förstahandsvittnen till hur verksamheten bedrivs så var det sannolikt mycket obekvämt för ledningen.

I början av april tystas bloggen. Familjen Seher har hört av sig till blogg.se som publicerade materialet och sidan släcktes, oklart med vilken motivation.

Under samma månad har jag kontakt med eleven, som är upprörd över att materialet försvunnit men gärna vill publicera det igen – på ett säkrare ställe. Jag erbjuder då plats på min hemsida – vilket föranledde att denna sajt skapades.

Frihetsberövanden, kränkande förhör och hot från ledningen
På Kitas gymnasium har det redan vittnats om regelrätta förhör, där elever frihetsberövats och pressats på fakta om bloggen. Enligt flera oberoende källor har djupt kränkande förhör ägt rum (mer info om dessa kommer förhoppningspvis snart). Detta är naturligtvis totalt olagligt, och kan ställas i relation till innehållet i hotbrevet som kom till den bloggande eleven:

--

Hej! 

Vi har fått veta att du haft en blogg vid namn Kan Kitas där det förekommit en rad felaktigheter och smutskastning. Innehållet i den här bloggen står i skarp kontrast gentemot den värdegrund som en elev ska följa enligt läroplanen. Värdegrunden handlar kortfattat om att man ska respektera andra människor, demokratiska principer samt alla människors lika värde. Som skola är det vårt uppdrag att se till så att värdegrunden efterlevs och konsekvensen av att så inte sker kan vara sänkt betyg i ämnen där detta ingår i betygskriterierna.

Det är med andra ord vårt uppdrag att förmå dig att följa värdegrunden vilket vi kan konstatera att du inte gjort på din blogg. Eftersom vi inte vet vem du är skulle vi vilja att du tar kontakt med oss så att vi kan prata med dig om det som har hänt. Om du är under 18 år vill vi att du först pratar med dina föräldrar och att de sedan tar kontakt med oss.

Från blogg.se har vi blivit rekommenderade att polisanmäla din blogg. Detta skulle vi dock gärna undvika då det skulle kunna få långtgående konsekvenser för dig. Det är dock, som sagt, vårt uppdrag att tillrättavisa dig och om du inte frivilligt berättar vem du är kommer vi att lämna in en polisanmälan för att få veta det. Blogg.se har meddelat att de kommer att samarbeta med att ta fram din riktiga identitet.

Konsekvensen av en polisanmälan är att åklagare och polis tar över ärendet. När så skett kan vi inte stoppa processen. En fällande dom ger utöver ett straff en notering i brottsregistret vilket i sin tur gör att det kan bli svårt att få framtida anställningar samt gör det omöjligt att verka inom vissa branscher.

Vi skulle gärna undvika det och rekommenderar dig att ge dig till känna. Vi kommer dock inte vänta särskilt länge med en polisanmälan. Vi vill att du tar kontakt med oss den här veckan. Måndag (4/5) morgon skickar vi polisanmälan och därefter har vi inte längre kontroll över det som händer.

Med vänliga hälsningar
Carita Seher, rektor Kitas gymnasium
Michael Seher, bitr rektor Kitas gymnasium

--

Brevet är ordagrant återgivet.

Det är lite svårt att förstå hur en skolledning kan skicka något sådant här till en elev, speciellt efter vad som står i läroplanen och skollagen (som Kitas skall och påstår sig följa). En skola skall ha och följa en demokratisk värdegrund – inte med (våld) tvinga elever att agera efter en förutbestämd värdegrund. Det är lätt att dra paralleller till de bruna skjortornas dystra tider här… 
Ledningen hotar även klart och tydligt med sänkt betyg – vilket även detta strider mot läroplanen, och avslutar med hot om polisanmälan.

Om bloggen hade annonserat barnporr eller annat olagligt material hade kanske brevet varit relevant – men på bloggen fanns (enligt källor) enbart kritik och vittnesmål hur en av Göteborgs populäraste friskolor sköts.

Eleven nämner via epost bla att bloggen behandlat ”info om jönköping och även om hur dom tjänar svarta pengar på våra skåp och lite annat smått och gott”. (I Jönköping har familjen Sehers skola, enligt vittnande anställda, fuskat med kurser. Kurser som betalts har inte undervisats, eller haft endast sporadisk undervisning.)

I skrivande stund vill inte eleven i fråga gå ut med materialet längre, pressen är för hård. Men, jag hoppas naturligtvis att denna hemsida skall locka till andra vittnesmål. Skicka kommentarer, synpunkter och (gärna anonyma) bidrag!! Här spåras inga IP-adresser och du får gärna alla garantier du vill på att din anonymitet bevaras.

Kommentarer (mejla kommentarer till omkitas(a)jlx.se)