Om Kitas gymnasium


Redaktör och ansvarig utgivare: Jonn Lantz, info(a)jlx.se, 031-825218, 0737-210332

Från en anonym elev på Kitas

För ett tag sen fick vi elever ett brev hem där Kitas som vanligt snackade massor av skit. I skolan kallar vi det för bullshit-brevet. Det jag och mina kompisar reagerade på var det sista stycket i brevet:

"Vi är väldigt tacksamma för att vi fortsätter att vara en av de populäraste skolorna i Göteborgsregionen och vi har som vanligt ett högt söktryck på våra program. I höst kommer vi att fortsätta med lika många klasser som vi haft under det senaste läsåret. Nu vill vi inte växa mer för att vi vill ha kvar den härliga kitasandan där vi känner igen varandra när vi möts i korridoren."

Vi hade hört att det inte var så många sökande till kitas i år som det har varit innan och därför gick vi in på indranet som finns för gymnasieintagningen för att kolla själva om det stämde. Det var en del sökande men inte lika många som förra året när vi tittade. En sak vi reagerade på var också att de hade sänkt antaler platser för elever som de tar in för och snygga snittsiffrorna. Därför bestämde vi oss för och föra statistik och se om det blev mer eller mindre elever med tiden. Ett para dagar senare får vi bullshit-brevet.

Jag har samlat alla siffror i en excel-fil och skickar med det (tabellen nedan). Behöver kanske förklara lite om de olika kolumnerna:

B - antal platser som de hade från början
C - antal platser på indranet nu för att snyga till siffrorna. Jag vet att GP och Aftonbladet skriver om skolor och visar hur många sökande det finns per plats varje år. Tänk dig själv hur snittet hade sett ut om de inte hade sänkt antalet platser också.
E-J - antal platser under de senaste veckorna. Det har ju skett en del byten från kitas till andra skolor och siffran lär ju sjunka ännu mer.
O - hur många som sökte till Kitas förra året som första val
P - hur många som kitas tog in (lite skillnad mot i år)

De som driver skolan måste tycka att alla andra människor är dumma och inte kan kolla upp saker och ting. Undrar vem det är som sprider osanna rykten till elever och föräldrar för egen vinning som det står i brevet?

statistik platser platser 29-Apr 06-May 07-May 11-May 15-May 19-May
ursprungliga nu
Kitas Ekonomi
Affär 30 15 18 17 17 17 16 16
Samhäll 60 30 41 39 38 37 38 38
Kitas Natur
Natur 60 50 49 49 49 49 49 47
Teknik 30 11 11 11 11 11 11 11
Kitas Gymnasium
Natur 30 10 9 9 9 9 9 10
Samhäll 60 60 65 64 64 64 63 62
Summa 270 176 193 189 188 187 186 184

Kommentarer (mejla kommentarer till omkitas(a)jlx.se)