Om Kitas gymnasium


Redaktör och ansvarig utgivare: Jonn Lantz, info(a)jlx.se, 031-825218, 0737-210332

Satik - fackklubben på Kitas 

Av Jonn Lantz

Jag hade i våren 2007 kontakt med LRs avdelning i Göteborg då vi skulle starta en lokal fackförening på min skola, Kitas gymnasium i Göteborg. Vi behövde en lokal förening eftersom arbetsförhållandena på skolan var och är dåliga och godtyckliga. Skolan har skrivit under KFS, men följde enligt vår mening inte detta avtal (tex ang. arbetstid, undervisningstid och lönesamtal).

En vecka innan avslutningen, tisdagen den 12 juni höll vi vårt första riktiga möte. Alla verksamma lärare var då tillfrågade (av mej) och alla var även uttalat positiva till sammanslutningen. 6 av oss var då med i LR, vilket skulle räcka för en lokal grupp med en ombudsman. Resterande bjöds med för att diskutera alternativ för dem.

På mötet valdes jag till lokal ombudsman och vi tog även beslutet att starta en lokal förening omgående, som skulle jobba för bättre arbetsvillkor och, främst, tydligt skrivna avtal.
En lärare meddelade till mig samma vecka att denne inte ville vara med i föreningen, men annars löpte allt på som vanligt.

En vecka in på sommarlovet kallas jag in på möte (som jag antog skulle handla om inköp till ett labb inför höstterminen). Jag får då av rektorns son och dotter veta att min tjänst inte kommer förlängas (trots flera tidigare muntliga löften) och ombeds tömma mitt rum och lämna in nycklarna omgående. Orsaken meddelas vara att skolan ”återgår till tidigare storlek” och att jag då inte behövs. 

Dagen efter får jag mejlvägen reda på att ytterligare två lärare sparkats. Båda nyanställda men med fast tjänst. Orsaken sades vara arbetsbrist. Dessa två lärare, fick välja på att gå tre månader som städare/vaktmästare alternativt skriva på ett avtal som avslutade deras kontrakt med några månaders lön som ersättning (okänt för mig exakt hur mycket när jag skriver detta, men ingen större summa).
Enligt deras vittnesmål var det även bestämt att senare anställda lärare också skulle få gå – i enlighet med LAS. Den senare frågan var aktuell då vi på avslutningsmiddagen efter terminens slut fick träffa flera nya lärare som skulle börja till hösten. Jag satt själv och diskuterade utrustningsval inför höstterminen med Michael Seher och nya lärare på denna middag. 

Med denna information inväntade vi höstterminens start. När höstterminen väl startat vittnar våra tidigare kollegor om att 10 nya lärare varit med under första veckan. Flera med samma ämnen som vi undervisat i. Alltså verkar det som om ledningen ljugit om nedskärningarna och helt enkelt rensat ut oss. Naturligtvis är det fackklubben som ligger bakom, och det har även kommit fram vem som läckte till ledningen.

Av de 5 lärare som nyanställdes inför ht 2006 fans nu endast en kvar. En annan, som inte omnämns ovan, sade upp sig frivilligt pga arbetsbördan och återgick till sin tidigare skola. 

Carita, rektor, har vid ett flertal tillfällen sagt att hon inte gillar fackanslutna lärare och brukar tala mycket negativt om fack (och elevråd). Därav var vi tvungna att organisera oss i tysthet.

Andra fakta om skolan är:
Skolan öppnade nya lokaler ht 2007 under ett nytt aktiebolag, Active education AB, skrivet på rektorns son, Michael Seher, och på deras hemadress (enl. ratsit.se). Kitas gymnasieum drevs fram tom 2006 av en ekonomisk förening (en föräldraförening) men övergick till Kitas utbildning AB under skolåret 2006-2007.

Vi antar att konstruktionen med 2 aktiebolag är till för att vi skall kunna avskedas utan att något bolag bryter mot LAS. Vi kan inte kontrollera detta men det är då rimligt att anta att alla anställda efter aug. 2006 då tillhör Active education AB. (Senare bekräftat)

Själva anledningen till att jag varit pådrivande för en lokalförening är att min tjänst varit mycket omfattande. Detta har även gjort att jag fått ut en lön som inte stämmer med något kontraktet. 2500kr/mån pga ”extra timmar” tillkom varje månad, utan specifikationer eller förklaringar. Flera lärare har haft liknande tjänster och ingen har tillfrågats om saken.

Kuriosa: Carita och Werner är båda medlemmar i LR och Carita har tidigare varit ombud för skolan (och samtidigt rektor)…

Kuriosa 2: Ledningen tillåter inte elevråd utan har valt ut elever som representanter efter att skolverket påpekat bristen. Detta visar än tydligare på ledningens ovilja mot sammanslutningar.

Kuriosa 3: Skolan avskaffade lönesamtal under vt 07 pga att detta skulle ta för mycket tid.

 

Kommentarer (mejla kommentarer till omkitas(a)jlx.se)